Detacheren kan bij banenhier.nl ook. Detacheren is een iets vastere vorm van flexibele arbeid. Bij de start van een detacheringscontract is het namelijk belangrijk om vooraf de duur van de detacheringsovereekomst te bepalen. Een vastere vorm van flexibele arbeid kan wenselijk zijn als bijvoorbeeld de ingehuurde flexwerker belangrijk is voor het (bedrijfs-) proces of als vooraf duidelijk is hoelang een project gaat duren. Onze partner voor detacheren is One People Services.

In tegenstelling tot een contract via een ‘reguliere werkgever’, is gedurende de gehele looptijd van de detacheringsovereenkomst een opzegtermijn van 1 maand van toepassing. Reguliere werkgevers kunnen alleen bij een contract van 7 maanden of langer tijdens de overeengekomen proeftijd flexibel afscheid nemen. Na de proeftijd is opzegging van toepassing, dit is niet altijd eenvoudig.