Detacheren kan bij banenhier.nl ook. Detacheren is een iets vastere vorm van flexibele arbeid. Bij de start van een detacheringscontract is het namelijk belangrijk om vooraf de duur van de detacheringsovereekomst te bepalen. Een vastere vorm van flexibele arbeid kan wenselijk zijn als bijvoorbeeld de ingehuurde flexwerker belangrijk is voor het (bedrijfs-) proces of als vooraf duidelijk is hoelang een project gaat duren. Onze partner voor detacheren is One People Services.

In tegenstelling tot een contract via een ‘reguliere werkgever’, is gedurende de gehele looptijd van de detacheringsovereenkomst een opzegtermijn van 1 maand van toepassing. Reguliere werkgevers kunnen alleen bij een contract van 7 maanden of langer tijdens de overeengekomen proeftijd flexibel afscheid nemen. Na de proeftijd is opzegging van toepassing, dit is niet altijd eenvoudig.

Eigenschappen fase A en detacheren

Fase A
> Uitzendcontract is voor onbekende periode.

> Opzegtermijn van 0 tot max 14 dagen.

> Gehele opzegtermijn wordt doorberekend.

> Einde uitzendperiode = geen extra kosten opdrachtgever.

> Fase A is mogelijk tot maximaal 78 weken en met onbeperkt aantal contracten.

> Salaris conform geldende CAO of ABU CAO.

> Geen kosten bij ziekte flexwerker.

> Overname van de flexwerker door opdrachtgever tijdens fase A is mogelijk, betekent wel direct een vast dienstverband.

> Na fase A: verder via detacheren of einde project of flexwerker krijgt vast contract direct bij opdrachtgever.

Detacheren
> Detacheringscontract is voor bepaalde tijd.

> 1 maand opzegtermijn gedurende de looptijd.

> Gehele opzegtermijn wordt doorberekend.

> Stopt het project voor het einde van het eerder bepaalde detacheringscontract dan zijn de kosten voor de opdrachtgever.

> Detachering is mogelijk tot maximaal 4 jaar en met maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd.

> Salaris conform geldende CAO of ABU CAO.

> Geen kosten bij ziekte flexwerker.

> Overname van de flexwerker door opdrachtgever na detacheringsperiode is mogelijk, soort contract is afhankelijk van opvolgend werkgeverschap. 

> Na fase A kan nog 6 keer een tijdelijk detacheringscontract worden aangeboden.